CGJO vacature PR

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie biedt een arbeidsplaats voor Fondsenwerving en PR.

 

CGJO vacature jeugdwerkadviseur

De Christelijk Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie zoekt een jeugdwerkadviseur. 

TUA-themadag

tua1

24 november TUA-themadag over ‘Het verbond’

Op 24 november hoopt de Theologische Universiteit Apeldoorn ’s middags (vanaf 14.15 uur) en ’s avonds (tot +/- 20.30 uur) weer een TUA-themadag te houden. Deze dag is bedoeld voor iedereen uit de achterban: kerkleden, relaties, belangstellenden, iedereen is van harte welkom! Onderwerp dit jaar is ‘het verbond’.

Discipelschap cursus

Discipelschap in 20 Weken op de Wittenberg in Zeist

Op woensdag 11 oktober start op de Wittenberg in Zeist de cursus ‘Discipelschap in 20 Weken’ weer. ‘D20’ is een korte cursus die als doel heeft deelnemers te leren leven als leerling van Jezus.

Dankdag 1 november

Woensdag 1 november is het dankdag! Daar willen we natuurlijk weer bij stil staan. Even onze dagelijkse bezigheden neerleggen, klein worden voor God en hem danken voor alles wat we van hem gekregen hebben!