Toerustingsavond

Toerustingsavond vrijwillig levenseinde: 21 maart 2019
Als medewerker in de zorg kom je in aanraking met mensen die een verzoek hebben voor of nadenken over een vrijwillig levenseinde. Dit zorgt voor ethische vragen. Hoe ga ik er als christen-zorgverlener mee om?

Prekenserie Open & Bloot

Informatie over de prekenserie van Ds. Rik Bikker en Ds. Rein den Hertog over relaties, huwelijk en sex. Onder andere over hoe je elkaar in liefde kunt dienen, de huidige seksueel georiënteerde cultuur en heel concrete vragen.

Symposium CGJO

Op woensdag 30 januari organiseert de CGJO onder de vlag van Geloof in het Gezin, samen met de TUA en de Christelijke Hogeschool Ede een symposium onder de titel: Heilige Huizen, hoe ondersteun je ouders in de geloofsopvoeding.

Mannen met autisme

Ontmoetingsdag voor mannen met autisme

Pleegzorg bij Timon

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging.

Een nieuwe start

Het bruist weer op de Wittenberg, de zomer is voorbij en een nieuwe lichting studenten van Een Jaar Wittenberg is weer begonnen, samen met bekende en nieuwe leden van de leefgemeenschap!