ANBI

De Christelijke Gereformeerde kerk te Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

ANBI verklaring CGK Groningen (2020)

ANBI verklaring CGK Groningen (2021)

 

De NGK Haren behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om te voldoen aan de nieuwe regels m.b.t. transparantie, verwijzen wij u naar het volgende document.

ANBI verklaring NGK Haren (2021)

 

12
feb
Jeruzalemkerk
Tijd: 09:30

12
feb
Maranathakerk
Tijd: 09:30

12
feb
De Hoeksteen
Tijd: 10:00

12
feb
Jeruzalemkerk
Tijd: 16:30

19
feb
Jeruzalemkerk
Tijd: 09:30