Isaak

Vragen bij de online prekenserie van juni 2020.

Zondag 28 juni: ' Terug naar de bron", bij Genesis 26.

Muziek verbindt

Nieuws van de muziekcoördinatoren van de JK, HS en MK. Door samen

Nieuwsbrief 24

Athletes in Action nieuwsbrief

Nieuwsbrief van Frans van Aken over zijn werk bij Athletes in Action.

Jeugdwerk

Jeugdwerk

Geloofsopvoeding heeft iets van een estafetteloop. Je krijgt het stokje

Corona hulplijn

Logo van "Dit Koningskind"

Voor mensen met een beperking en hun naasten, kan het coronavirus veel

Gebedspunten

Bidden

Via de website is er nu de mogelijkheid om voor elkaar te bidden.