Paasmeditatie

De engelen, bij het graf van Jezus, herinneren de vrouwen en nog een paar anderen er aan dat Jezus meerdere malen duidelijk heeft gemaakt dat Hij zou opstaan.

Luisterlijn

(050) 57 77 390

Vanaf 6 april opent het team van de CGK de luister en gebedslijn op elke werkdag van 9 tot 12 uur. U mag bellen als u graag een luisterend oor wilt.

De Goede week

Van Palmzondag naar Goede Vrijdag

In de Goede week (de week voor Pasen) volgen we Jezus met Bijbellezing en meditatie op weg naar Golgotha. Jullie kunnen dit dagelijks

Overdenking Rik Bikker

Wees in geen ding bezorgd!

Gewoon maar even opgenomen vanaf mijn zolderkamer. Een korte overdenking over een gedeelte dat mij in deze dagen steeds voor in de gedachten komt. Ter bemoediging.

Messiaanse Pesach-maaltijd

Het vieren van een Messiaanse Pesach-maaltijd met elkaar thuis.

Omdat we in deze bijzondere tijden niet bij elkaar kunnen komen, en we juist in deze tijd zo graag willen stilstaan

Kinderprogramma

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een programma gemaakt voor het kinderwerk op de zondag. Deze willen we graag met ouders delen nu we elkaar niet kunnen ontmoeten in de diensten.