Bootcamp en Impact

Vanaf seizoen 2019/2020 starten we voor de jongeren van 17 jaar en ouder met een iets andere aanpak en een ander programma. Dit heet bootcamp.

Weekinfo niet ontvangen?

In 2008 was circa 93% van alle e-mailverkeer spam! Gelukkig gaat het de goede kant op en momenteel betreft ruim 45% van alle e-mailverkeer spam.

Feest van genade

We beginnen op 1 maart met een gemeenteproject van 40 dagen: Feest van genade. Dit is een verdiepend gemeenteproject van 6  weken, met  themazondagen, wekelijkse groeigroepen en stille tijd thuis.

Bidden voor elkaar

Geloofsfamilie is een initiatief waarbij volwassenen bidden voor de jongste generaties in de gemeente. Als gemeente van Jezus Christus zijn we familie van elkaar,

Info werk ds. Jan en Titia Bosch

Verhuizen en zo …
Het was niet de eerste keer, maar dat we nog eens zouden verhuizen naar een plek zo ver weg … Ver bij de kinderen en de familie vandaan …

Hereniging NGK-GKV

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.