Canon CGK Nederland 1892-2017

Dit boekje brengt de 125-jarige geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken op een aansprekende en laagdrempelige manier onder de aandacht.

Website veilig

Vanaf heden is het internetverkeer van en naar de CGK/NGK website beveiligd op basis van het SSL protocol. Je kunt dat zien doordat er nu https:// staat en de melding 'Veilig' of een hangslotje.

Project Kerkdeken

Project Kerkdeken

Tijdens onze reis hier op aarde komen we in contact met allerlei mensen. Mensen die hun plekje hebben gevonden, zich geliefd weten en tot hun recht komen. Maar ook zijn er mensen die (tijdelijk) moeilijk hun weg in het leven kunnen vinden.

Nieuwe website

Vernieuwde website

Welkom op de vernieuwde website. We hebben ons best gedaan alles goed te maken, maar er kan een foutje in de site zitten. Laat ons via de mail weten als je een foutje vindt, bijvoorbeeld als een link niet werkt of iets anders niet goed is.

ForumC toerusting

De Bijbel is geen antwoordenboek op wetenschappelijke vragen. Want, wat zegt de Bijbel over hoe wetenschap en persoonlijk geloof zich tot elkaar verhouden? Over onze plek in het heelal? Over of we ons brein zijn of niet? Toch gaat de Bijbel over het hele leven.

VEP nieuwsbrief

Nieuwsbrief noveber 2016

Was de vorige Nieuwsbrief (sept. 2016) wat in mineur geschreven, deze mag wat meer in majeur getoonzet worden en daar zijn we blij mee. Over elk van de verschillende onderwerpen een korte impressie, zodat ieder weer op de hoogte is en met ons kan meeleven.