ForumC toerusting

De Bijbel is geen antwoordenboek op wetenschappelijke vragen. Want, wat zegt de Bijbel over hoe wetenschap en persoonlijk geloof zich tot elkaar verhouden? Over onze plek in het heelal? Over of we ons brein zijn of niet? Toch gaat de Bijbel over het hele leven.

VEP nieuwsbrief

Nieuwsbrief noveber 2016

Was de vorige Nieuwsbrief (sept. 2016) wat in mineur geschreven, deze mag wat meer in majeur getoonzet worden en daar zijn we blij mee. Over elk van de verschillende onderwerpen een korte impressie, zodat ieder weer op de hoogte is en met ons kan meeleven.