Nieuwsbrief Regiegroep

Nieuwsbrief nr. 4 - juni 2018 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt er geen nieuwsbrief. 

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

Dit is de link naar de nieuwsbrief.

U kan een abonnement nemen op de nieuwbrief via: Abonneren op de nieuwsbrief kan via:  www.onderwegnaar1kerk.nl/nieuwsbrief/