2022-05-15 10:00 - 11:30

Samenkomst
Locatie
De Hoeksteen
Adres
P. Wierengaweg 2, 9751 CN Haren

 

Voorganger
ds. P.J.H. Krol, Hattem
Lezing
Galaten 2: 15-21
Thema
“Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij
Kindernevendienst
1-3, 4-5, 6-8