2021-09-19 09:30 - 11:00

Samenkomst
Locatie
Maranathakerk
Adres
Van Lenneplaan 97, 9721 PE Groningen

 

Speciaal karakter
voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger
ds. D.A. Brienen, Hardenberg
Lezing
Mattheüs 13:44, Handelingen 2:37-47, 1 Petrus 1:5-9 (NBV)
Thema
Wees blij in de Heer