Wij geloven in Gods liefde. Voor iedereen die Jezus wil volgen. Dat geeft ruimte om te leven en biedt perspectief voor de toekomst.

 

Hou je van God, dan hou je ook van mensen. Dan laat je horen en zien wat het betekent om Jezus te volgen.

 

Als je vol bent van die liefde, dan wil je steeds meer weten van dat goede nieuws. Zo groeien we persoonlijk en als gemeente in geloof.

Passionweek

Wilt u een bijdrage leven aan het verkondigen van het Evangelie onder studenten in de stad? Via het formulier kunt u aangeven of u mee wilt bidden, bakken, flyeren, luisteren of op een andere manier uw gaven en talenten wilt inzetten.

Bootcamp en Impact

Vanaf seizoen 2019/2020 starten we voor de jongeren van 17 jaar en ouder met een iets andere aanpak en een ander programma. Dit heet bootcamp.

Weekinfo niet ontvangen?

In 2008 was circa 93% van alle e-mailverkeer spam! Gelukkig gaat het de goede kant op en momenteel betreft ruim 45% van alle e-mailverkeer spam.

Feest van genade

We beginnen op 1 maart met een gemeenteproject van 40 dagen: Feest van genade. Dit is een verdiepend gemeenteproject van 6  weken, met  themazondagen, wekelijkse groeigroepen en stille tijd thuis.

Bidden voor elkaar

Geloofsfamilie is een initiatief waarbij volwassenen bidden voor de jongste generaties in de gemeente. Als gemeente van Jezus Christus zijn we familie van elkaar,

Info werk ds. Jan en Titia Bosch

Verhuizen en zo …
Het was niet de eerste keer, maar dat we nog eens zouden verhuizen naar een plek zo ver weg … Ver bij de kinderen en de familie vandaan …

2 februari restart.jpg