VEP nieuwsbrief

Nieuwsbrief noveber 2016

Was de vorige Nieuwsbrief (sept. 2016) wat in mineur geschreven, deze mag wat meer in majeur getoonzet worden en daar zijn we blij mee. Over elk van de verschillende onderwerpen een korte impressie, zodat ieder weer op de hoogte is en met ons kan meeleven.

40-jarig jubileum

Op 28-10-2016 hebben we in de Refahjakerk een schitterende reünie gehad. Zelfs mensen van het ‘eerste uur’
waren aanwezig. Hoofdmoot van de avond was een film met opnames van het prille begin met eenmarktkraam op de Westerhaven t/m de huidige marktwagen ‘het Kruispunt’ op de Grote Markt. Dat gelardeerd met interviews van ‘verleden en heden’. De ‘oh’s en ah’s ‘ waren niet van de lucht over zoveel herkenning. En bij de onderlinge ontmoeting in een heel ontspannen sfeertje was eigenlijk alleen maar sprake
van verbazing en dankbaarheid dat God al 40-jaar de gelegenheid had gegeven om dit mooie en noodzakelijke werk te doen. En wat de vruchten zijn ? Dat laten we maar aan God over. Wij mogen weer verder werken in een nieuwe periode en vragen daarbij ook uw/jouw gebed dat Hij ons daarbij wil helpen en zegenen. Voor diegene die geïnteresseerd is in een stukje historie is (digitaal en print) een mooi jubileumboekje 1976-2016 beschikbaar. Aan te vragen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Rondgang kerken

Medio dit jaar zijn alle ons steunende kerken aangeschreven met het verzoek om op een zondagmorgen de marktwagen te mogen presenteren, waarbij dan in de eredienst aandacht zal worden gegeven aan ons werk.Dat alles met het doel de gemeente(leden) meer te betrekken bij ons werk. Van de 17 kerken heeft inmiddels
globaal de helft positief gereageerd en met de andere helft is nog overleg gaande. We vertonen o.a. eenkorte versie van bovengenoemde film die door één van de medewerk(st)ers wordt ingeleid. Met één kerk
hebben we ‘proefgedraaid’ en dat was een groot succes. Er hebben zich 3 nieuwe medewerk(st)ers aangemeld en 8 mensen die onze vereniging willen doneren ! Dit resultaat bemoedigt ons om op de ingeslagen weg (met veel inspanning) door te gaan.

Medewerk(st)ers

Hoewel zoals genoemd er nieuwe aanwas is, blijft het een hele klus om elke 14 dagen het rooster rond te krijgen. Blijft ook onze wens om zo mogelijk elke zaterdag op de Grote Markt te staan. Maar daarom moeten er eerst meer medewerk(st)ers bij komen, wil de bestaande groep niet te zwaar belast worden. Kijk daarom ophet prikbord waar onze nieuwe poster hangt en vraag informatiemateriaal aan of meldt je aan.

Financiën

Was er in de vorige nieuwsbrief sprake van een crisis-situatie, tot onze grote vreugde werden wij totaal onverwacht verblijd met een gift uit een legaat aan de kerk van Haren. Onze penningmeester is bezig met een nieuwe begroting voor 2017 en we zijn benieuwd hoe hij dat bedrag gaat verwerken. In ieder geval kunnen nu als eerste de schulden worden betaald en hebben we eindelijk wat lucht om ons werk zonder zorgen te doen.Eind dit jaar zullen alle ons steunende kerken weer opnieuw worden aangeschreven voor een bijdrage,aangevuld met een financiële verantwoording over het afgelopen jaar en een begroting voor 2017. We hopen en verwachten dat onze oproep gehoor vindt, want die steun hebben we hard nodig.

Algemeen

Er zou nog veel te vertellen zijn, maar de beschikbare ruimte is beperkt. Rest ons te melden dat het enthousiaste team van medewerk(st)ers u/jou de komende tijd goede feestdagen toewenst in christelijke stijl. En wij? Wij worden geroepen om de komst van Jezus Christus bekend te maken aan ieder die maar horen wil tot heil van hem/haar zelf en de samenleving. Bidt voor ons dat juist op die dagen veel mensen onze marktwagen weten te vinden.

website : evangelisatiehetkruispunt.nl

e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

facebook : Evangelisatie Het Kruispunt