Paasmeditatie

De engelen, bij het graf van Jezus, herinneren de vrouwen en nog een paar anderen er aan dat Jezus meerdere malen duidelijk heeft gemaakt dat Hij zou opstaan.

 

Paasmeditatie

Abraham de Vries

 

“Waarom zoekt u de Levende onder de doden?” (Lucas 24, 1-12)

 

Mag ik u een vraag stellen?

Weet u nog wat de afgelopen 3 jaar allemaal tegen u gezegd is?

 

De engelen, bij het graf van Jezus, herinneren de vrouwen en nog een paar anderen er aan dat Jezus meerdere malen duidelijk heeft gemaakt dat Hij zou opstaan.

In Lucas 9: 22 staat het volgende: “Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden.”

Blijkbaar waren ze dit op dat moment kwijt. In vers 1 lezen we zelfs dat ze specerijen bij zich hadden om Hem verder te balsemen.

Heel vreemd is dit toch ook weer niet. Wat is er allemaal wel niet gebeurd? 3 jaar lang volgde de ene gebeurtenis op de ander.

Johannes zegt in hoofdstuk 21:25 “En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten.”

 

Het laatste gedeelte van Jezus op aarde is wel het meest imponerende geweest voor hun. Gevangen genomen. De rechtszaak (als je het al een rechtszaak kunt noemen). De kruisiging en daarna de begrafenis. Allemaal gebeurtenissen die ze ook niet hadden verwacht.

Toch hadden ze verschillende opwekkingen meegemaakt. De jongeling te Naïn. Het dochtertje van Jaïrus. En Lazarus. Ze wisten dat het dus kon. Maar als je vol zit van emoties. Spanning. Stress. Heeft u dan ook alles helder?

Of was het gewoon ongeloof?

Even verder (vers 8 ) blijkt dat de grafbezoekers, nadat ze er aan herinnert werden, het weer naar boven kwam. Dit zien we ook wel bij ons zelf. Als ik begin over dat Donald Trump zijn beëdiging op 20 januari 2017, dan komen er vast wel weer beelden of uitspraken naar boven. U bent het dus niet vergeten maar het heeft een plekje gekregen in uw onderbewustzijn. Dit zal ook wel zo zijn met de tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 en dat er op 12 april 2017 Nederland 2 panda’s te leen krijgt van China.

Schijnbaar waren de woorden van de grafbezoekers toch nog niet geheel geloofwaardig voor diegenen die er niet bij waren. In vers 11 staat dat het voor hun kletspraat leek.

Dit snap je toch niet? Na alles wat de vrouwen en sommige anderen hadden meegemaakt? Met blijdschap vertel je dat Jezus is opgestaan en dan zo’n reactie?

Petrus, de leider van de apostelen, staat op en rent naar het graf.  Waarom geloofd hij niet deze woorden?  Jezus heeft hem zelfs nog bestraft toen Petrus tegen Hem zei dat dit niet zou gaan gebeuren. Dit is te lezen in Mattheüs 16-21-23. In vers 23 krijgt Petrus dit antwoord: “Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.”

In vers 16 van dit hoofdstuk doet hij eerst nog een belijdenis van zijn geloof en niet veel later ontkent hij dat Jezus de waarheid spreekt.

Bij het graf ziet Petrus dat het geen kletspraat is maar dat ze de waarheid spreken.

Wat ik u wil meegeven is het volgende:

Niet alles wat er staat geschreven in Gods woord is menselijk te beredeneren. Soms kan dit volledig ingaan op wat wij vinden of voelen. De vrouwen en sommige anderen konden niet geloven wat ze meerdere malen hadden gehoord. Petrus ook niet.

Wees niet selectief in wat je geloofd. Geloof wat er in Gods woord staat en vis niet alleen het lekkerste er uit. Ook wat minder lekker is staat niet voor niets in de Bijbel.

Jezus is opgestaan.

Halleluja.

Amen.

[Bram zou deze meditatie gehouden hebben tijdens onze samenzang op Tweede Paasdag, die vanwege de coronacrisis niet kan doorgaan.]