Jeremia

De komende zondagen begint de nieuwe prekenserie over Jeremia. De serie zal uit zes preken bestaan, waarbij we ook weer gesprekspapieren maken.

Vanaf 21 september is het eerste gesprekspapier te downloaden van de website van de kerk.

klik hier om naar de downloadpagina te gaan  

 

A

Jeremia 1, inleiding 

B

Jeremia 7, tempelprediking

C

Jeremia 18, bii jde Pottenbakker

D

Jeremia 28: de profeet Hananja

E

Jeremia 29, de brief aan de ballingen

F

Jeremia 31 ( vers 33-34, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen)

G

Jeremia 32: Jeremia koopt een akker