2020-11-08 09:30 - 11:00

Samenkomst
Locatie
Maranathakerk
Adres
Van Lenneplaan 97, 9721 PE Groningen

 

Voorganger
ds. Rik Bikker
Lezing
Mattheus 6: 5 – 15 en Romeinen 8: 20 - 27
Thema
Onze Vader, het gaat om U! (Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede)
Kindernevendienst
1-3, 4-6