2020-11-01 10:00 - 11:30

Samenkomst
Locatie
De Hoeksteen
Adres
P. Wierengaweg 2, 9751 CN Haren

 

Voorganger
ds. Rik Bikker
Lezing
Mattheus 6: 5 – 15 en Romeinen 8: 20 - 27
Thema
Onze Vader, het gaat om U! (Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede)
Kindernevendienst
1-4, 5-8