Kandidaten JK

Kandidaten verkiezing Ambtsdragers JK 2022

 

Ouderlingen

henk drokIk ben Henk Drok, 71 jaar en al ruim 46 jaar getrouw met Hilda. We wonen in Sauwerd. Al die 46 jaren waren wij lid van de Chr. Geref. Kerk in Groningen en kerkten in de Jeruzalemkerk. Intussen zijn wij al geruime tijd opa en oma en genieten van onze oude dag. In mijn werkzame leven was ik bedrijfs-, productieleider van een kleiner productiebedrijf in de metaal. Mij werd gevraagd me kandidaat te willen stellen als seniorenouderling. Graag wil ik meehelpen gestalte te geven aan de gemeente van onze Here Jezus Christus en daarin de weg te wijzen naar het Eeuwige Leven bij Hem. Ik ben meerdere malen diaken en ouderling geweest, maar ga er van uit dat, bij een positieve uitslag, dit wel mijn laatste periode zal zijn. Niet alleen deze gemeente is mij dierbaar, maar ook het kerkverband waartoe wij behoren.

johan van egmondMijn naam is Johan van Egmond, 46 jaar, getrouwd met Siebina en heb 5 kinderen, waarvan er 2 in de stad Groningen wonen. In het dagelijks leven run ik mijn eigen bedrijf.
Toen ik gevraagd werd voor het ambt van ouderling, heb ik daar eerlijk gezegd wel wat jaartjes over moeten nadenken. Toch heb ik de vrijmoedigheid gekregen om ja te zeggen op de vraag of ik mij hiervoor beschikbaar wil stellen.
Graag wil ik mij inzetten voor de gemeente, om zo ervoor te zorgen dat we elkaar versterken en bemoedigen in ons geloof. En dat wij ook dit geloof weer doorgeven aan anderen. Uit eigen kracht zal ik hier niet veel van terecht brengen, maar ik ben ervan overtuigd dat God zelf mij hierbij zal helpen.
Hij zal Zijn Heilige Kerk beschermen en bewaren, wat er ook gebeurt! 

bas husemanMijn naam is Bas Huseman, 40 jaar en getrouwd met Manon. Samen hebben we drie dochters en een zoon in de leeftijd van 0 tot en met 10 jaar. Voor het Leger des Heils ben ik inmiddels 16 jaar werkzaam, waarvoor ik momenteel de functie clustermanager Jeugdbescherming heb in Friesland.
Manon en ik zijn in 2005 lid geworden van de CGK Groningen nadat we samen op zoek waren naar een gemeente waar we samen Jezus konden volgen. Wat ons destijds in de gemeente aantrok en nog steeds aantrekt is dat er voor iedereen plek is, van jong tot oud, psalm tot opwekking, ondanks dat we verschillend zijn dienen we samen dezelfde God.
Ik ben gevraagd om me kandidaat te stellen voor het ambt van jeugdouderling. De vraag hebben Manon en ik in gebed gebracht, ik heb de vrijmoedigheid ontvangen om ja te zeggen en me beschikbaar te stellen als jeugdouderling. Binnen onze gemeente liggen veel kansen. Graag zou ik me de komende periode inzetten voor de jeugd in onze kerk.

jonne de kimpeIk ben Jonné de Kimpe (39). Samen met Maria heb ik vier kinderen gekregen. Sinds de zomer van 2020 wonen wij in Groningen, voor die tijd woonden wij in IJsselmuiden (OV). Vanwege mijn werk (accountant) zijn wij verhuisd naar Meerstad. Dat was best een pittig proces, met name omdat de oplevering van het huis steeds vooruit geschoven werd en wij midden in de coronapandemie onze nieuwe plek moesten vinden. Gelukkig is God ook hierin steeds bij ons geweest en heeft Hij ons geholpen, geleid zelfs.

Die overtuiging dat God ons allemaal wil leiden, wil ik graag delen met anderen. Ik ben dankbaar voor het leven en het goede dat Hij ons heeft gegeven. Maar ook in lastiger tijden wil God bij ons zijn, helpt Hij ons, leidt Hij ons. Ik zou het als wijkouderling heel mooi vinden om met elkaar hierover door te praten en elkaar hierin te versterken                       
dirk kurstjensIk ben Dirk Kurstjens, 53 jaar oud, getrouwd met Petra en wonend in Beijum (Groningen). Wellicht hebt u me tijdens diensten in de JK wel eens achter de geluid-mengtafel gezien.

Ik werk als docent Werktuigbouwkunde bij de Hanzehogeschool. Daarvoor ben ik in 2006 naar Groningen verhuisd. Na mijn jeugd in Limburg ben ik tijdens mijn studie in Wageningen in aanraking gekomen met de Navigators. Het evangelie en de zorg van christenen hebben mijn overtuigingen en mijn leven behoorlijk veranderd. Op mijn 23e ben ik gedoopt. Mijn kerkelijke ervaring is dus erg divers: katholiek, niet-gelovig, evangelisch, PKN en nu dus CGK.

Tot nu toe zag ik het niet zitten om ouderling te worden. Deels omdat ik me wilde richten op studenten “buiten de kerk”. Maar ook omdat ik weinig visie had voor wat een kerk te betekenen heeft. Maar tijdens de corona-periode groeide het besef dat we elkaar nodig hebben om vast te blijven houden aan de hoop die het geloof in Christus geeft. Bijvoorbeeld door goede gesprekken. Enkele bevriende broeders hebben me helpen inzien dat ik daarin iets te bieden heb. Door als ouderling mensen te bezoeken hoop ik dat we ons geloof kunnen verdiepen en samen onze blijdschap (her)vinden in Jezus.

philip pruimMijn naam is Philip Pruim. Ik ben getrouwd met Klarieke. Ik ben 36 jaar oud en we wonen sinds een paar jaar in Eelde. Velen zullen mijn gezicht wel kennen doordat ik actief ben in een muziekteam en bij Kids4Him en daardoor regelmatig op het podium zit. Daarnaast ben ik ook al jaren actief in het jeugdwerk: eerst 2 jaar bij club voor groep 7/8 en daarna 5 jaar als Connectleider. Ook bij/voor kinderdiensten mag ik me graag inzetten. In het dagelijks leven ben ik docent wiskunde op CSG Augustinus.

U ziet, de jeugd is een terugkerend thema in mijn activiteiten. Al jaren weet ik dat God mij een hart voor kinderen en voor jeugd gegeven heeft. Kinderen en jeugd zijn fantastisch. God is fantastisch. Hoe mooi is het dan om in Zijn naam met kinderen en jeugd bezig te zijn?
Toen ik gevraagd werd of ik een ambt wilde vervullen lag jeugdouderling dan ook het meest voor de hand. Terwijl ik daar biddend over nadacht werd ik steeds enthousiaster. God brengt een nieuwe taak op mijn pad waarin ik me de komende jaren in mag zetten voor de plek van de jeugd in onze gemeente, en dus voor de plek van de jeugd in Zijn Koninkrijk! Hij roept, en daar wil ik graag gehoor aan geven.

jaap wieringaMijn naam is Jaap Wieringa gehuwd met Pietsia.
Samen hebben we drie kinderen die allen uitwonend zijn. We wonen in Uithuizermeeden op het Hogeland. Ik ben weer door de kerkenraad benaderd; nu voor het ambt van ouderling waarop ik “ja” heb gezegd: om te mogen werken in de wijngaard van onze Hemelse Vader en tot opbouw van Zijn Kerk in stad en ommeland.

Diaken

jan klunderMijn naam is Jan Klunder en ik ben 50 jaar
Ik ben nu 25 jaar getrouwd met Miranda (48 jaar) en wij hebben samen 3 kinderen: Kayleigh onze dochter van 22 jaar en 2 zoons, Liam van 16 jaar en Shaughn van 11 jaar.
In mijn dagelijks leven ben ik planner bij DUO. Hier probeer ik samen met mijn collega’s ervoor te zorgen dat de vragen van onze klanten zo snel mogelijk worden opgelost.
Mijn kandidaatstelling voor het ambt van diaken vind ik best spannend. Maar ik ben ervan overtuigd dat God mij hiervoor vraagt en weet dan ook dat Hij mij hiervoor de benodigde vaardigheden zal geven.
 

klaas schuitenMijn naam is Klaas Schuiten, 41 jaar oud en getrouwd met Henriette. Samen hebben wij twee dochters Jennifer en Kimberly en woonachtig in de stad Groningen.
Mijn beroep is schade-expert in de Automotive branche bij DEKRA. Samen met Henriette zijn wij ook connectleiders van onze connectgroep. Dit vinden wij samen ontzettend leuk om te doen voor onze jeugd.
Nu is de vraag gekomen of ik mij verkiesbaar zou willen stellen voor kandidaat diaken.
Ik ben pas op mijn 22 jarige leeftijd tot het geloof gekomen. Het geloven in de Here heeft mij veel goeds gebracht in mijn leven. De Here heeft mij gevonden en ik de Here. En ik ben de Here eeuwig dankbaar dat ik de rest van mijn leven als een gelovig mens door het leven mag gaan.
Ik ben ervan overtuigd dat het de Here God is die mij heeft geroepen om hem te dienen in het ambt van diaken. En ik zal mij met al mijn kracht en wijsheid inzetten voor onze kerkelijke gemeente. 

gert zijlstraMijn naam is Gert Zijlstra. 40 jaar oud, getrouwd met Greetje en wonen in Schildwolde, samen met onze kinderen Wieke en Seth. In het dagelijks leven ben ik servicemonteur in de landbouwmechanisatie. Ik ben benaderd door een broeder uit de kerk waarin hij mij de vraag stelde of ik mij verkiesbaar wilde stellen. Hier heb ik even over nagedacht, gezien ik nog niet eerder in het ambt actief ben geweest. Na gebed en gesprek heb ik besloten mij als diaken verkiesbaar te stellen om zo een schakel in de gemeente te mogen zijn.

 

 

YouTubePlaylists