Update

De Raad van Oudsten heeft op 24 maart de kerkenraden geadviseerd om per kerkgebouw

de mogelijkheden te overwegen het gebouw open te stellen tot max 30 gemeenteleden. De kerkenraden hebben elk een gewogen afweging gemaakt. De Jeruzalemkerk en De Hoeksteen stellen het kerkgebouw open en de Maranathakerk voorlopig niet. Meer informatie volgt via de bekende kanalen.

YouTubePlaylists