Diensten online

Momenteel bevinden we ons in een lockdown. Na advies van het

Kerkbestuur en Raad van Oudsten, hebben wij, de kerkenraden van de JK, MK en HS met pijn in ons hart besloten onze kerkdiensten volledig online te laten plaatsvinden en dus niet langer fysiek met een maximum van 30 personen. De drie kerkgebouwen blijven alleen open voor mensen die geestelijke nood ervaren en daarom de kerkdienst willen bijwonen. Als u om deze reden aanwezig wilt zijn, kunt u zich via de bekende manier aanmelden. Er wordt geen kinder- en jeugdwerk in de drie kerkgebouwen aangeboden. De drie kerkgebouwen blijven ook voor andere doeleinden gesloten. We snappen dat deze maatregel grote gevolgen heeft en indien u hierover wilt praten kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Broeders en zusters, opnieuw wordt ons gevraagd om offers te brengen en doen wij een stap terug. Vooral in de onderlinge gemeenschap moeten wij offers brengen en zijn er onder u die al maanden lang de diensten niet kunnen bezoeken. Wij roepen u op om voor elkaar te bidden en naar elkaar om te zien door te bellen of een kaartje te sturen. Goddank leven wij onder een open hemel en mogen wij weten: "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." (Romeinen 8:28) Wij zien misschien nog niet hoe God het zal mee laten meewerken ten goede, maar Hij zal het doen. Wij wensen u gezegende kerstdagen en veel heil en zegen in het nieuwe jaar.

YouTubePlaylists