Isaak

Zondag 28 juni: ' Terug naar de bron", bij Genesis 26.

 

1.Isaak moest loskomen van het stramien, dat hij bij zijn vader had gezien: jezelf beschermen door bedrog. Je kunt met deze vraag aan het werk: waar moet ik van loskomen?

 1. 2. Isaak ontdekte dat hij terug kon naar de bronnen van zijn vader, die waren kwijtgeraakt. Dat roept de vraan op: waar ben ik van loskomen en moet ik naar terug.
 1. 3. Voordat er ruimte kwam, om te leven in vertrouwen, was er strijd voor Isaak. Herken je dat? En waar zit die strijd bij jou?
 1. 4. Izaak ging terug naar de bron: de bron van het vetrouwen op God, maar ook de bronnen van zijn vader. Welke dingen heb jij van e vorige generatie geleerd die je helpen om te leven in vertrouwen, en welke dingen heb jij geleerd die dat moeilijker maken?

Zondag 21 juni: Rekenen op = reken met... 

Gespreksvragen bij de preek van zondagmorgen 21 juni 2020, Isaak III, Gn 24, Rekenen op = reken met..

 1. Durf je het naar elkaar toe uit te spreken dat de Heere in jullie leven geen rol speelt maar de Regisseur is? Durf je dat ook concreet naar elkaar te maken? Wat zou dat mooi zijn! Toe, probeer het!
 2. ‘Gods zegen als mensen zelf organiseren..’ Dat is een heftige uitspraak. Maar kan deze uitspraak ook realistisch zijn?
 3. Hoe heerlijk en nodig is het om gelovige vrienden te hebben. Dat ook voor je kinderen. Hoe belangrijk is het om partners te vinden en te hebben, die het allerbelangrijkste, het van Jezus zijn, echt samen kunnen delen. Bid je erom? Is het bij jou anders? Wat vond je van de uitleg van 1 Kor 7,14?
 4. Wissel thuis eens je eigen ervaringen uit over wat in de preek concreet over Gods leiding gezegd werd:

God leidt..

..door Zijn ‘leiding-instructie-boek..

..door medegelovigen..

..door Zijn leiding op je hart te leggen..

..door dromen en visioenen..

..en dat altijd op gebed..

 

Zondag 14 juni

‘HET OFFER VAN ISAAK'. 

 1. Herken je de worsteling die Rik verwoordde in de preek, over de vraag die God aan Abraham stelde? En wat doe je met zulke vragen, als God soms anders lijkt te zijn dan je dacht.
 2. Isaak was wel het liefste dat Abraham had. Hij was teken van Gods trouw en drager van de belofte. Herken je het gevaar dat het liefste dat je hebt tussen jou en God in kan staan? Hoe ga je daar mee om?
 3. Het offer van een zoon, je maakt de spanning daaromheen mee in dit bijbelgedeelte. Wat doet dat met je beleving van het offer van Gods Zoon voor jou?
 4. In Romeinen 12:1 zegt Paulus dat wij onszelf aan God mogen wijden als een levend offer, waar God vreugde in heeft. Wat betekenen deze woorden voor jou? En hoe maak je die concreet? 

 

Zondag 7 juni ‘LEVEN VAN DE BELOFTE’. 

1. In de preek werd gezegd dat Isaak de ‘geloofsgeschiedenis’ van zijn ouders wel verteld zal zijn. En dat het Isaak ook in zijn geloof gevormd zal hebben, hem ook ruim en in zekere zin ontspannen deed leven van Gods beloften.

 • Hoe belangrijk zijn voor jullie geloofsgesprekken tussen ouderen en jongeren, tussen ouders en hun kinderen, tussen grootouders en hun kleinkinderen?
 • Heeft de Heere jullie erdoor gezegend met meer geloof?
 • Zou je meer geloofsgesprek tussen de generaties willen of dat op een andere manier?

 2. Abraham en Sara worstelden met Gods beloften. De Bijbel is voor ons Gods belofteboek. Probeer op te sommen wat de Heere ons allemaal belooft.

 • Geloof je erin?
 • Wil je dat?
 • Kan je dat?

3. In Gn17, 1.2 belooft de Heere aan Abram Zijn ‘Genadezorgverbond’ maar Hij vraagt, eist ook in verbondenheid met Hem te leven en onberispelijk te leven (HSV: Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht)

 • Zijn Gods beloften er dan niet voor jou als je niet in verbondenheid met Hem leeft en niet een onberispelijk leven leidt?