Bootcamp

Vanaf seizoen 2019/2020 starten we voor de jongeren van 17 jaar en ouder

met een iets andere aanpak en een ander programma. Dit heet bootcamp. Bootcamp draait om een aantal principes die als uitgangspunt dienen:

Community –  Een veel gehoord geluid van gemeenteleden is dat men het jammer vindt dat men elkaar niet (goed) kent. Doordat we een regio-gemeente zijn, zijn we geografisch verspreid, wat de onderlinge samenhang niet ten goede komt. Ook bij jongeren merkten we dat ze jongeren uit hun eigen connectgroep wel kennen maar daarbuiten weinig contacten hadden met leeftijdsgenoten van de kerk. De jongeren uit de bootcampgroepen, ontmoeten niet alleen hun eigen groep maar ook de jongeren uit andere groepen. Dit doen we door samen te eten, na de gesprekken in de groepen gezellig na te zitten, door gezamenlijke activiteiten of avonden voor alle jongeren te organiseren en door jongeren samen verantwoordelijkheid te geven.

Discipelschap – Veel jongeren staan nog aan het begin van hoe ze als volgeling van Jezus kunnen leven. Zelfstandig bijbellezen, bidden, luisteren naar Gods stem, zelf gaan zorgen voor je geestelijke voeding, zoeken naar antwoorden op je vragen en je talenten inzetten, al dat soort zaken willen we graag meegeven aan de jongeren, zodat ze God beter leren kennen en ook het verlangen en de handvatten krijgen om zelf hun relatie met God te willen verdiepen.

Talenten inzetten – Ten opzicht van de tienerleeftijd zijn jongeren zich meer bewust van wat ze kunnen, niet kunnen en waar ze echt goed in zijn. Binnen bootcamp willen we jongeren stimuleren om een start te maken met verantwoordelijkheid te nemen. Bootcamp is niet dat leiders iets voorkauwen, maar dat jongeren uitgedaagd worden om zelf vorm te geven en bij te dragen aan de inhoud van de avonden. Dit kan bijvoorbeeld door ze avonden te laten organiseren, eten te koken, onderwerpen voor te bereiden, gespreksthema’s te bedenken etc.

Impact / belijdenis doen

Hoe past belijdenis doen hier in? We willen graag dat jongeren een aantal jaren meelopen bij bootcamp, zodat ze getraind worden om te leven als volgeling van Jezus. Binnen die periode of daarna is er gelegenheid om belijdenis te doen. Hiervoor is er een apart spoor waar jongeren in een aantal avonden met de predikant gaan praten over hun verlangen om belijdenis te doen en wat dat betekent. Na belijdenis gedaan te hebben, is het idee om door te gaan met bootcamp omdat, als jongeren belijdenis gedaan hebben, ze nog meer handvatten kunnen gebruiken om geestelijk volwassen te worden. Als je belijdenis hebt gedaan, denken we dat het goed is dat je in bij bootcamp mee blijft draaien om meer geestelijke bagage te krijgen en je talenten in te zetten. Zo proberen we door Impact en Bootcamp samen, jongeren te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid.

YouTubePlaylists