Geloofsfamilie

Geloofsfamilie is een initiatief waarbij volwassenen bidden voor de jongste generaties in de gemeente. Als gemeente van Jezus Christus zijn we familie van elkaar,

broers en zussen, ouderen en jongeren. Samen vormen we Gods huisgezin.

Waarom doen we dit?

Omdat kinderen, tieners en jongeren gebed nodig hebben. Vanuit de wereld komt er veel op hen af en doorlopen ze een aantal levensfases die van grote invloed zijn op de rest van hun leven. Niet alleen de ouders/opvoeders zijn belangrijk voor hun kinderen, ook als gemeente beloven we bij de doop, de ouders te ondersteunen bij het gelovig opvoeden van hun kinderen. We mogen de kinderen, tieners en jongeren in gebed bij God brengen om te vragen of Hij hen wil vasthouden, hun leven wil leiden en of Hij zichzelf aan hen wil openbaren.

Ook starten we dit initiatief om meer banden tot stand te brengen tussen verschillende generaties. Als gemeente van Jezus Christus zijn we aan elkaar gegeven en worden we opgeroepen om elkaar lief te hebben. Geloofsfamilie is een manier waarop we dat naar elkaar kunnen laten zien.

Wat gaan we doen?

Ouders van kinderen kunnen aangeven bij de 2 coördinatoren dat ze graag voor hun kind / kinderen willen laten bidden door een gemeentelid. Hiervoor kunnen ze het bijbehorende formulier van de website halen en invullen en dit opsturen naar het email-adres wat op het formulier staat.

Gemeenteleden die hier aan mee willen doen en voor een kind of tiener willen bidden, kunnen dit ook bij de 2 coördinatoren aangeven en het voor hen bestemde formulier invullen en dit opsturen. De coördinatoren brengen dan ouders en bidders met elkaar in contact en vormen zo een koppel en laten de bidder weten, voor wie hij / zij mag bidden. Het is de bedoeling dat de bidder langere tijd bidt voor het kind / de tiener / de jongere.

We hopen dat de bidders voor een langere tijd willen bidden. Hoe beter het onderlinge contact is hoe gemakkelijker dit gaat. Sommige koppels zullen veel contact hebben en andere minder vaak. Met een langere tijd bedoelen we een aantal jaren.

Als ouders en kinderen kun je natuurlijk ook bidden voor de bidder(s).

Hoe kun je bidden?

Iedereen bidt op zijn / haar eigen manier, voor de een is dat elke dag, voor de ander zal dat vaker of minder vaak zijn. Soms zal er veel informatie zijn van het kind/de tiener/de jongere, soms ook niet. Soms kun je als bidder voor concrete zaken bidden en soms ook niet. In ieder geval kan de bidder het kind in gebed bij God brengen en er dan op vertrouwen dat dat de beste plek voor hem / haar is.

Aanmeldformulieren

Formulier voor ouders Maranathakerk

Formulier voor bidders Maranathakerk

Formulier voor ouders Jeruzalemkerk

Formulier voor bidders Jeruzalemkerk

 

 

 

02
apr
Jeruzalemkerk
Tijd: 09:30

02
apr
Maranathakerk
Tijd: 09:30

02
apr
De Hoeksteen
Tijd: 10:00

02
apr
Maranathakerk
Tijd: 16:30

02
apr
Jeruzalemkerk
Tijd: 19:30